Prijava učesnika - organizovane grupe

Molimo Vas da popunite sljedeći obrazac:
Drag and drop files here or Browse
Molimo Vas da uz Vašu prijavu priložite uslikan, skeniran ili otkucan dokument sa imenom i prezimenom učesnika u grupi.

Unešeni podaci će biti korišteni isključivo za formiranje broja učesnika u Maršu mira.