Prijava učesnika - pojedinaca

Molimo Vas da popunite sljedeći obrazac:

Unešeni podaci će biti korišteni isključivo za formiranje broja učesnika u Maršu mira.